• 2310 45 60 73
    Ανατολική Θεσ/νίκη
  • 2310 69 25 25
    Δυτική Θεσ/νίκη
  • 23710 52 444
    Νομός Χαλκιδικής
Find us
car-wash-xarkas-θεσσαλονικη-χαλκιδικη

From the smallest two-wheeler to the largest truck, in our shop there is a car wash for the care of your car with the top products on the market and a pleasantly designed area for you to wait. your car from germs, bacteria, dust and pathogens.

Biological cleaning and disinfection of your car with ecological biodegradable products.
Liquid Nano-wax and application to protect the color from all atmospheric pollutants, weather conditions and even bird droppings.